Sieć Najciekawszych Wsi

W styczniu 2014 r. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi skierowała pismo do p. Stanisława Kalemby, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji projektu wdrożeniowego Sieci Najciekawszych Wsi.


 

Koncepcja „Najpiękniejszych Wsi“ jest jedną z odpowiedzi na problemy z jakimi borykają się obszary wiejskie w wielu krajach Europy, takie jak postępujący proces utraty pierwotnego charakteru wsi, wyludnianie się i wynikające z tego trudności z utrzymaniem infrastruktury (instytucji użyteczności publicznej, zaopatrzenia) oraz utrzymujący się wciąż niższy poziom życia mieszkańców wsi niż mieszkańców miast.   

Sieć wsi - najpiękniejszych reprezentantów danego regionu lub kraju, pozwala na pokazanie specyfiki obszaru. Z tego powodu pomysł francuski znalazł wielu naśladowców. Na tym przykładzie można pokazać pozytywy wynikające z uczestnictwa w sieci. To szansa by kultywowanie wiejskości i zachowanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego było drogą rozwoju najcenniejszych miejscowości. Nie oznacza to urządzania skansenów, przeciwnie, to sposób na uzyskanie pełnych życia i możliwości rozwoju jednostek osadniczych, przyjaznych dla mieszkańców i gości z zewnątrz [...].

Ryszard Wilczyński, fragment wstępu do „Sieci Najpiękniejszych, Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci".

 

 

sieci najpiękniejszych

 Czy jednak w Polsce możliwe jest utworzenie Sieci Najpiękniejszych Wsi?

 

Konieczność zapewnienia jakości polskiej sieci porównywalnej z odpowiednikami zagranicznymi (m.in. Siecią Najpiękniejszych Wsi Francji) wskazuje na potrzebę zmiany nazwy sieci na Sieć Najciekawszych Wsi. Pozwoli to na uwypuklenie atrakcyjnych walorów kulturowych, interesujących wydarzeń itp., przeniesienia punktu ciężkości z kwestii wizualnych na inne wartościowe aspekty wiejskości.

 

Jest to propozycja wykorzystania walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz ładu przestrzennego na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, zaadresowana do grupy wsi, które nadal dysponują takimi walorami oraz miejscowości, gdzie walory te można przywrócić. Tworzenie sieci miejscowości o rozpoznawalnej marce oraz dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie atrakcyjności i jakości usług, ma stać się realną strategią rozwoju dla sołectw, które podejmą staranie o spełnienie kryteriów uczestnictwa. Wsparcie gmin rekomendujących wsie do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi ułatwi osiągnięcie wymaganych standardów oraz promocję marki. Ponadto stworzy platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Równorzędnym celem jest zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w obrębie miejscowości, w szczególności historycznych centrów, wobec niemożności zapanowania nad postępującymi procesami urbanizacji (rozproszonej na terenach o niskim zaludnieniu i skoncentrowanej w obszarach podmiejskich i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych) oraz modernizacji, zakładającej prymat unowocześnienia bez względu na występujące wartości.

Ryszard Wilczyński, fragment prezentacji Sieci Najciekawszych Wsi dostępnej tutaj .

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi. 

 

Artykuł R. Wilczyńskiego pt. Polska Sieć Najciekawszych Wsi – europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi  dostępny tutaj

 

Szczegółowy Opis koncepcji polskiej Sieci Najpiękniejszych Wsi (Sieci Najciekawszych Wsi) do pobrania tutaj .

 

Ze skróconą prezentacją Sieci Najciekawszych Wsi (idea i projekt) można zapoznać się tutaj

 

 

 

 

 


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Dowiedz sie wiecej tutaj: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Dowiedz sie wiecej tutaj: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.